جشن دوشهزاده بی نظیر است

جشن دوشهزاده بی نظیر است مژده که میلاد شه ووزیر است


پیک الهی خبرآورده است دختر طاها پسر آورده است


نخل رسالت ثمر آورده است آنکه زحق منجی ودست گیر است


مژده که شد روز ظهور حسین عیان شد از فاطمه نور حسین


شاد ملایک زظهور حسین آنکه به شمس دین مه منیر است


سوم شعبان رخ شه شد پدید بهر بشر رهبر دانا رسید


از پی یاریش زرب مجید رسیده آنکه بر حسین وزیر است


مادراو دختر طاها بود قابله اش مریم ولعیا بود


خادمه اش هاجر وحوا بود آنکه ولیعهد شه قدیر است


آنکه بود خون خدای جهان آنکه بود سرور آزاد گان


آنکه بود فخرهمه شیعیان فیض رسان عالم کبیر است------


چارم شعبان ز پی شاه دین عیان شده زاده ی ام البنین


یاور وغمخوار امام مبین آنکه به سبط مصطفی مشیر است


ز بارگاه شیرحق شد عیان وزیر بی نظیر شاه جهان


پشت وپناه ویار درماندگان که یاور ومشاور ودلیر است


زپشت باب علم خیر البشر عیان شده طلعت شمس وقمر


دو مه جبین دونازنین برادر یکی امیر و آن یکی وزیر است


ماه بنی هاشم وسرداردین باعث افتخار ام البنین


رشته ی با ارزش حبل المتین آنکه به حق یاور ودستگیر است


پرچم دین در کف با قدرتش مات سلاطین همه از شوکتش


در ره ارشاد بشر همتش باب حوائج به شه و فقیر است


قیام شان قیام برپا نمود حق طلبان را همه احیا نمود


زخون پاک این سند امضا نمود که حق همیشه فاتح وکبیر است


ایکه تو آیینه ی کبریایی خون خداوندی و حق نمایی


کن نظری بسوی (کربلایی) که سر سپرده وگدا ی پیر است


صص 90-93-کتاب : ارمغان کربلا -جلد سوم -ناد علی کربلایی-مداح اهل بیت-موسسه مطبوعاتی خزر-تهران

/ 0 نظر / 31 بازدید