تعدادی از نواهای زنانه درمجلس ماتم داری وعزا در کوچ نهارجان بیرجند

چه طالع بود یارب طالع مو   دراین دنیا چه اومدبر سر مو    همان ابری که از دریا بر اومد  

نبارید تا نیومد بر سر مو (من).---

 قدت شمشاد وناخنها قلم بود    دراین ایام سوگ تو ستم بود  دراین موقع که گلها گشته نمناک

قد شمشاد تو افتاده بر خاک.--در مرگ برادر خوانند:

هرکس که برادر عزیزی دارد   در نقره نشونده که عقیقی دارد     هر کس که ندارد زقیامت خبری 

از رویدلم نشانه ای بر دارد ....---

در خاک تویی وبر سر خاک منم   بی غم تویی ، به غم گرفتار منم    تو تکیه به جای جاودانی زده ای 

با طعنه ی دشمنان گرفتار منم ...--

گر طالع بر قرار می بود مرا   با شهر کسان چه کار می بود مرا ؟  با شهر کسان وبا دیار مردم   

در خانه ی ما قرار می بود مرا..--

سرت بر دار تا رویت ببینم   کمند طاق ابرویت ببینم   کمند طاق ابرو گرد گرفته  به دسمال کتان گردش بگریرم...--

در مجلس عزا خوانند : ای تشنه لب تو طاقت خنجرنداشتی   گویا غریب بودی ومادر نداشتی 

غسلت که دادکفنت را که برید ودوخت     بر حالت غریبی تو آیا دل که سوخت ؟..---

فراق رنگ مرا هم چو کهربا کرده  رفیق روز وشبم را زمن جدا کرده   اگر به ملک غریبی به هم رسیم روزی 

ببین که داغ جدایی به من چها کرده ؟..--

تابستونه بر لب بومت خواهم   برشبزه وبر آب روانت خواهم   بر سبزه وبر آب روان جای تو نیست 

برخیز وبیا که میون همسرونت (همسن وسال تو)خواهم ..---تابستونه وعالم اورده خوشی    

از چوبک تر چه غنچه ها بر جوشید    هردم همگی سرخ وسفید می پوشند   مواز غم تو شال ساه خم پوشید (خواهم پوشید )------

شبهای دراز که ناله ی زار کنم (کنیم)    چون مار گزیده روی به دیوار کنم    مردم گویند که ناله ی زار تو چیست؟   ما(مو) ناله ی زار برای غمخوار کنم...--

ای دوست خوش آمدید به غم خونه ی ما    روشن گردی(کردید) خونه وکاشانه ی ما 

شیرین تر از این سخن نمی تونم گفت     هرجا که قدم گذاردی (گذاردید) بر دیده ی ما ..--

بر کنده شده سنگ سر صفه ی ما   بر کنده شده سلام هر روزه ی ما   اونی که مو هرروز وصباح می دیدم   برکنده شده دیدار هر روزه ی مو(ما)..---

چه می بود گر فلک در مانده می بود     به روی آدمی شرمنده می بود    چه می بود آدمی مثل گیاهی گهی می مرد کهی هم زنده می بود ...--

ای چرخ فلک خرابی از کینه ی توست   بیداد کری پیشه ی دیرینه ی توست 

 ای خاک اگر سینه ی تو بشکافند    صد در گران بها که در سینه ی توست .....ادامه نوا زنانه:

 مسلمانادل موغم گرفته    به کوه ماند که دود ودم گرفته که هرچند میکنم دل را به رفتن همیکوچ دامنم محکم گرفته

-خدایا هر که کرد بینارگرده    سرا وخونه اس هموار گرده    سرا وخونه وکنج محله   

که فرزند عزیزش خوار گرده.

-بیا تاروی خود از هم کنیم ما  بیا تاگریه ی ماتم کنیم ما   عزیزان خورا (خودرا) ازدست دادم

بیا تا خاک غمبر سر کنیم ما .

-بیا تا ما وتو همراز گردم (گردیم)   چو کفتر بر گلوی چاه گردیم 

اگر کفتر نناله ما بنالم(بنالیم)   زحالیک دگر آگاهگردم (گردیم).

-سلام برسون (برسان)بنفشه وچینی را  سلام برسون خواهر دل سنگین را

تقصیر چه کرده ام که بگذاشته ای   باداغ وفراق وغم من مسکین را.

-یتیمی ننگ داره ننگ داره زمونه با یتیمان جنگ داره

اگر خواهی زاحوال یتیمان   یتیمما اشک غم بر لب داره.

-نماز شام غریبی رو به من کرد   دلم جولان زد ئیاد از وطن کردم 

نمی دانم پدر بود یا برادر   سلامت باشه هرکس یاد من کرد.

-غریبی سخت موره (من را)دلگیر داره   فلک در گردنم زنجیر داره

فلک ازگردنم زنجیر بردار  که غربت خاک دامنگیر داره.

-غریبی سخت نماز شام داره    غریبی گریه ی پنهان داره   سر راه غریبان را بگیرید 

غریبی با وطن پیغام داره .

-دالون سرا گرد وغبار آورده  پیشون سرا بنفشه بار آورده 

دیدار که هرصبح ومساء می دیدم   چند روز شده خدا زوال آورده.

-افسوس که مرگ بی خبر می آید   پیمانه چو پر شود اجل می آید هرنیک وبدی که کرده ای درعالم 

در روز قیامت به نظر می آید. ----

برادرجان برادر جون برادر برادر میوه ی یاقوت خواهر   اگر صدتادنشینه دربرابر ازآن صد تا نیاد بوی برادر.

-جوانان زار میرفت زارمی رفتبه گل ماند که برگلزار می رفت     به گل مانه به گلهای صبایی   

به صد حسرت بزیر خاک می رفت .

-جوان بودی که نخلت را ببستند   جوانهای دگر در غم نشستند

جوان بودی که در خاکت سپردند  بصد حسرت سر خاکت ببستند.

-برادر جان برادرجان برادر  برادر هیکل وبازوی خواهر   بدل داشتمکه پیس از تو بمیرم   بگیری پایه ی تابوت خواهر.

-دالان سرا گنگره وایوانه    پیشون سرا یتیم سرگردونه آن غنچه ی گل که می بوییدم 

 امروز خدا زچشم مو پنهانه.

- نوجوان مرده خبر از دل لیلی داره   ناله هایش اثر از گنبد مینا داره 

 چون شب جمعه شود مادر هرمرده جوان    برسر خاک جوان شیوان وغوغا دارد.

-ای خواهر دلکباب چونت پرسم ؟   بنشسته بدرد وداغ ، چونت پرسم ؟

غمهای جهان وجملگی بر دل تو   ای سوخته ی نامراد چونتپرسم؟.

-آن خواهر دلکباب مو (من)خواهم بود    بنشسته بدرد وداغ مو خواهم بود

غم های جهان وجملگی بر دل مو   این سوخته ی نامراد مو خواهم بود.

/ 1 نظر / 25 بازدید
mha3131

عالی است این نوع نواخوانی دیگر دردسترس همه نیست ودروبلاگ فقط یافت خواهدشد