همراه با چهارده معصوم -غدیر خم

شاهکارهای ادب فارسی در باره چهارده معصوم (ع)

دو بیتی ها و فراقی های رایج در کوچ نهارجان

81-خداوندا مرا کن موی دلبر        زغم حلقه زنم بر روی دلبر  خداوندا مرا آیینه گردان             که صبح وشام ببینم خوی دلبر  82-چه می بود ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 14 بازدید
دی 97
3 پست
آذر 97
1 پست
آبان 97
10 پست
مهر 97
7 پست
شهریور 97
1 پست
مرداد 97
5 پست
آذر 96
1 پست
شهریور 96
1 پست
مرداد 96
2 پست
مرداد 94
1 پست
خرداد 94
1 پست
اسفند 93
2 پست
بهمن 93
2 پست
دی 93
3 پست
آبان 93
1 پست
مهر 93
3 پست
شهریور 93
3 پست
تیر 93
2 پست
خرداد 93
1 پست
اسفند 92
1 پست
بهمن 92
2 پست
دی 92
2 پست
آذر 92
4 پست
آبان 92
6 پست
مهر 92
6 پست
شهریور 92
2 پست
مرداد 92
1 پست
تیر 92
4 پست
خرداد 92
6 پست
اسفند 91
1 پست
بهمن 91
3 پست
دی 91
6 پست
آذر 91
13 پست
آبان 91
19 پست
مهر 91
6 پست
شهریور 91
10 پست
مرداد 91
3 پست
تیر 91
14 پست
خرداد 91
12 پست
اسفند 90
6 پست
بهمن 90
13 پست
دی 90
25 پست
آذر 90
11 پست
آبان 90
21 پست
مهر 90
14 پست
مهدی
1 پست
افلاک
1 پست
همت_خضر
2 پست
حشمت_مصر
1 پست
حجت_حق
1 پست
قلب_هستی
1 پست
شهاب_قبس
1 پست
میریگانه
1 پست
آه_شبانه
1 پست
2 پست
کربلایی-
1 پست
رقیه-شام
1 پست
شق_القمر
1 پست
محرم_آمد
1 پست
نوای_طبل
1 پست
منتظران
1 پست
اسمان_را
1 پست
حق_شناس
1 پست
با_غم_عشق
1 پست
زسوز_زهر
1 پست
تاشقایق
1 پست
مهدیا
1 پست
یوسفا
1 پست
سخنرانی-
1 پست
عاشورا
1 پست
حرمین
1 پست
عزوشرفش
1 پست